Obec Lipoltice

Obsah stránky

Vítejte

 

První zmínka o Lipolticích je z roku 1257, kdy se zde připomíná tvrz, kterou vlastnili vladykové z Lipoltic. Jeden z nich - Hroznata - byl v letech 1332 - 1347 opatem Opatovického kláštera. Samostatná lipoltická farnost byla zřízena roku 1350 a spadala pod pražské arcibiskupství.

 

 

Od počátku 14. století byla ves rozdělena na několik dílů a zároveň se zde vystřídalo mnoho majitelů. Od konce 14. století do poloviny 15. století vlastnili panství Kavalcové z Lipoltic (zároveň majitelé hradu Žumberk). První zmínka o tvrzi v Lipolticích je z roku 1486 za Jana z Duban, který zde zapsal věno své manželce. V průběhu 16. století vlastnili panství a tvrz Žehušičtí z Nestajova. Za jejich působení je v roce 1509 tvrz připomínána jako existující a v roce 1544 je již uváděna jako pustá. Roku 1783 byla při zdejším kostele zřízena samostatná duchovní správa jménem lokalie.

 

 

Aktuální informace najdete v odkaze Aktuality

Důležité oznámení

Svozová firma SOP a.s., Přelouč Na základě rozhodnutí vedení, jsme přistoupili k novému systému obnovy nádob při jejich poničení: o pokud dojde při svozu k poškození nádoby, která je zakoupená u SOP a.s., nádobu nahradíme novou a plně funkční z našich zásob o pokud dojde při svozu k poškození nádoby, která nebyla zakoupená u nás (nesplňuje certifikaci), pak nádobu nenahrazujeme, ale můžeme poškozeným nabídnout odkup nové nádoby za speciální cenu K tomuto kroku jsme se rozhodli z důvodu velkého počtu poškození nádob, kdy většina z nich nebyla zakoupená u nás a nesplňovala certifikaci. To znamená, že nádoby nejsou tak odolné a stačí mnohem menší síla při manipulaci, a dojde k jejímu poškození. Pokud budou občané pořizovat novou nádobu, mohou se na nás obrátit a v sídle SOP a.s. jim rádi požadovanou nádobu prodáme. Mají tak jistotu, že jejich nádoba je certifikovaná a pokud dojde k defektu, tak dostanou bez problémů nový kus. V případě reklamace poničené nádoby však budeme vyžadovat prodejní doklad o tom, že nádoba byla zakoupena u nás.

Důležité oznámení

ČEZ DISTRIBUCE - odstranění a okleštění stromoví - viz. aktuality

Důležité oznámení

Pardubický kraj podpořil výstavbu hasičské zbrojnice v Lipolticích - viz. aktuality

Důležité oznámení

Informace stavebního úřadu Choltice - viz. aktuality

Důležité oznámení

Cestovní pas a občanský průkaz od 1. července 2018 - informační letáky MV - viz. ostatní dokumenty - aktuality.

Důležité oznámení

Od července je možné získat cestovní pas nebo občanský průkaz do 24 hodin Od 1. července 2018 nabyla účinnosti změna zákona o občanských průkazech, která umožní vydávání osobních dokladů ve zkrácených lhůtách. Občané si tak můžou zažádat o občanský průkaz nebo cestovní pas do 24 hodin v pracovních dnech a do 5 pracovních dnů. V souvislosti se změnou zákona otevřelo Ministerstvo vnitra nové pracoviště, kde bude možné si doklady vyrobené do 24 hodin v pracovních dnech vyzvednout. Občan může žádost o vydání dokladů ve zkrácených lhůtách podat na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 nebo na Ministerstvu vnitra v Praze (Na Pankráci 72). Doklady vydané do 5 pracovních dnů může občan převzít u Ministerstva vnitra nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti úřadu či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho vydání. Převzít doklady vydané v pracovních dnech do 24 hodin bude občan moci pouze na Ministerstvu vnitra v Praze - Na Pankráci 72, které za tímto účelem vzniklo a jehož úřední hodiny naleznete zde (pdf, ). Na tomto pracovišti nebude možné podat žádost o občanský průkaz nebo pas ve standardních lhůtách, tj. do 30 dní. Tyto doklady zde nebude možné ani vyzvednout. Správní poplatky zde bude možné hradit v hotovosti či platební kartou. Podrobnější informace ke správním poplatkům naleznete zde (pdf, 361 kB) a zde (pdf, 488 kB).

Důležité oznámení

ČEZ Distribuce - řešení mimořádných událostí - viz. aktuality

Důležité oznámení

MINISTERSTVO VNITRA UPOZORŇUJE - VYDÁNÍ PASŮ - INFORMAČNÍ LETÁK VIZ. AKTUALITY

Důležité oznámení

Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, viz. Úřední deska/Dokumenty z jiných úřadů

Důležité oznámení

Daň z nemovitých věcí - tisková zpráva z 8.11. 2017 - viz. aktuality

Důležité oznámení

Místní poplatky 2018 - poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů - viz. aktuality

Poslední události

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Přečíst nahlas
Pro funkci hlasitého čtení musíte mít povolen Javascript.

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu

Patička stránky