Obec Lipoltice

Obsah stránky

Vítejte

 

První zmínka o Lipolticích je z roku 1257, kdy se zde připomíná tvrz, kterou vlastnili vladykové z Lipoltic. Jeden z nich - Hroznata - byl v letech 1332 - 1347 opatem Opatovického kláštera. Samostatná lipoltická farnost byla zřízena roku 1350 a spadala pod pražské arcibiskupství.

 

 

Od počátku 14. století byla ves rozdělena na několik dílů a zároveň se zde vystřídalo mnoho majitelů. Od konce 14. století do poloviny 15. století vlastnili panství Kavalcové z Lipoltic (zároveň majitelé hradu Žumberk). První zmínka o tvrzi v Lipolticích je z roku 1486 za Jana z Duban, který zde zapsal věno své manželce. V průběhu 16. století vlastnili panství a tvrz Žehušičtí z Nestajova. Za jejich působení je v roce 1509 tvrz připomínána jako existující a v roce 1544 je již uváděna jako pustá. Roku 1783 byla při zdejším kostele zřízena samostatná duchovní správa jménem lokalie.

 

 

Aktuální informace najdete v odkaze Aktuality

Důležité oznámení

V reakci na Vládou přijaté krizové opatření ze dne 21. října 2020 dojde na území Pardubického kraje k omezení autobusové dopravy. Od pondělí 26.října 2020 bude ve veřejné autobusové dopravě zahájen letní provoz a to do odvolání. Vzhledem k nejasnosti termínu ukončení těchto opatření, bude platnost jízdních řádů preventivně stanovena do 12.12.2020. Ukončení letního provozu předpokládáme k termínu opětovného nástupu žáků do škol. Jízdní řády budou po jejich schválení dopravním úřadem k dispozici na veřejných portálech jako je např. IDOS. Aktuálně platné jízdní řády můžete nalézt po zadání čísla linky mj. také na adrese: http://portal.idos.cz/Search.aspx?mi=2&c=7

Důležité oznámení

Omezení železniční dopravy v Pardubickém kraji od 19. 10. 2020 - sdělení Krajského úřadu Pardubického kraje. Na žádost dopravců Rada Pardubického kraje rozhodla o omezení železniční dopravy v Pardubickém kraji v období od 19. října do 1. listopadu 2020. Termín ukončení redukce železniční dopravy v Pardubickém kraji může být změněn v závislosti na zavádění případných dalších opatřeních v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19. Upravený jízdní řád pro tratě 024, 025 a tabulku s redukcí dopravy na ostatních tratích - viz. Aktuality a Mimořádná opatření - koronavirus.

Důležité oznámení

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ ZE DNE 8. ŘÍJNA 2020 - JSOU K DISPOZICI NA www.lipoltice.cz - HLAVNÍ MENU - MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ - KORONAVIRUS

Důležité oznámení

MUDr. Jana Černá, Přelouč - neordinuje ve dnech 26. - 27.10. 2020 - zástup jen v akutních případech - MUDr. Vyleťalová, Rohovládová Bělá, tel. č. 770 660 235

Důležité oznámení

Od 1. září 2020 platí povinnost zakrytí dýchacích cest rouškou nebo jiným vhodným způsobem ve vnitřních prostorách Obecního úřadu Lipoltice.

Důležité oznámení

KONTEJNER NA BIOODPAD - je umístěný na parkovišti u fotbalového hřiště v Lipolticích pro občany obcí Lipoltice, Pelechov a Sovoluská Lhota. Kontejner je určen pro ukládání trávy, listí a podobného "měkkého" bioodpadu. Kontejner NENÍ URČEN pro ukládání větví jakékoliv velikosti.

Důležité oznámení

Obec Lipoltice - odpady - svozový plán na rok 2020 - viz. aktuality

Důležité oznámení

Vážení spoluobčané, obracíme se na Vás s důležitým upozorněním. V červnu jsme na čistírně odpadních vod zjistili, že do kanalizace bylo vypuštěno blíže neurčené množství kalu z žumpy nebo septiku. Vypuštění starého kalu způsobuje zásadní problémy v procesu čištění odpadní vody, neboť starý kal ničí bakterie v provzdušňovací nádrži, bez kterých je účinnost biologických čistíren odpadních vod výrazně snížená. Žádáme všechny občany, aby v žádném případě nepřečerpávali do kanalizace odpadní vody ze septiků. Do kanalizace je dovoleno pouze přímé zaústění odpadů z domácností nebo výjimečně zaústění z přečerpávací šachty malého objemu. Obec musí vynakládat na obnovu správné funkce ČOV po takových haváriích nemalé peníze za odvoz mrtvého kalu a navezení živého kalu z jiné ČOV. Přečerpávání ze septiků je porušením zákona o vodovodech a kanalizacích a kanalizačního řádu obce Lipoltice a za tento přestupek může být vyměřena pokuta až 100 tis. Kč. Současně všechny občany upozorňujeme, že je zakázáno splachovat do kanalizace vlhčené ubrousky, vložky, pleny a podobný odpad, který ucpává česle na přítoku do ČOV a patří do popelnice. Také je přísně zakázáno vypouštět do kanalizace olej nebo jakékoli jiné chemikálie. Řádné čištění odpadních vod bez obtěžujícího zápachu jsme schopni zajistit jedině v případě, že se všichni budeme chovat zodpovědně a dodržovat uvedené zákazy. Ing. Libor Černý, v.r. starosta obce Lipoltice

Důležité oznámení

LIPOLTICKÉ LISTY č. 2/2020 a 3/2020 - viz. DALŠÍ INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU - ZPRAVODAJE A OBČASNÍKY A AKTUALITY

Důležité oznámení

SVOZ BIOODPADU A VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU V ROCE 2020 - VIZ. AKTUALITY

Důležité oznámení

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD PRO ROK 2020 - INFORMACE VIZ. DALŠÍ INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU/POPLATEK - KOMUNÁLNÍ ODPAD, PSI - 2020. POPLATEK JE MOŽNÉ PLATIT OD 1.1. 2020.

Důležité oznámení

V záložce Úřední hodiny jsou uvedeny výluky v úředních hodinách.

Poslední události
hlášení
24.06.2020
• Obec Bezděk...
hlášení
30.04.2020
Kominictví Mi...
hlášení
22.04.2020
• Pardubický ...
hlášení
20.04.2020
Obecní úřad L...
hlášení
02.04.2020
• Společnost ...

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
V reakci na Vládou přijaté krizové opatření ze dne 21. října 2020 dojde na území Pardubického kraje k omezení autobusové dopravy. Od pondělí 26.října 2020 bude ve veřejné autobusové dopravě zahájen letní provoz a to do odvolání. Vzhledem k nejasnosti termínu ukončení těchto opatření, bude platnost jízdních řádů preventivně stanovena do 12.12.2020. Ukončení letního provozu předpokládáme k termínu opětovného nástupu žáků do škol. Jízdní řády budou po jejich schválení dopravním úřadem k dispozici na veřejných portálech jako je např. IDOS. Aktuálně platné jízdní řády můžete nalézt po zadání čísla linky mj. také na adrese: http://portal.idos.cz/Search.aspx?mi=2&c=7

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Přečíst nahlas
Pro funkci hlasitého čtení musíte mít povolen Javascript.

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 24.06

• Obec Bezděkov Vás zve do letního kina na film "Přes prsty", promítání proběhne v sobotu 27. června 2020 přibližně od 21:30 na fotbalovém hřišti, vstupné je dobrovolné. • Příjem věcí do sbírky pr...

Přečíst celé hlášení >

Patička stránky