Obec Lipoltice

Obsah stránky

Vítejte

 

První zmínka o Lipolticích je z roku 1257, kdy se zde připomíná tvrz, kterou vlastnili vladykové z Lipoltic. Jeden z nich - Hroznata - byl v letech 1332 - 1347 opatem Opatovického kláštera. Samostatná lipoltická farnost byla zřízena roku 1350 a spadala pod pražské arcibiskupství.

 

 

Od počátku 14. století byla ves rozdělena na několik dílů a zároveň se zde vystřídalo mnoho majitelů. Od konce 14. století do poloviny 15. století vlastnili panství Kavalcové z Lipoltic (zároveň majitelé hradu Žumberk). První zmínka o tvrzi v Lipolticích je z roku 1486 za Jana z Duban, který zde zapsal věno své manželce. V průběhu 16. století vlastnili panství a tvrz Žehušičtí z Nestajova. Za jejich působení je v roce 1509 tvrz připomínána jako existující a v roce 1544 je již uváděna jako pustá. Roku 1783 byla při zdejším kostele zřízena samostatná duchovní správa jménem lokalie.

 

 

Aktuální informace najdete v odkaze Aktuality

Důležité oznámení

Svoz VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU - středa 3. června 2020 - Sovoluská Lhota v 16 - 16,15 hodin, Pelechov v 16,20 - 16,35 hodin, Lipoltice v 16,40 - 17,05 hodin. NEBEZPEČNÝ odpad: pneumatiky - osobní a bez disků, barvy, laky, autobaterie, monočlánky, léky, oleje, kyseliny, louhy - v původních obalech, obaly od barev, mastné hadry, televize, počítače, monitory, zářivky, ledničky. VELKOOBJEMOVÝ odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek, lyže, kola, umyvadla, WC mísy, zrcadla. ELEKTROZAŘÍZENÍ: vyřazená elektrozařízení lze předávat POUZE V PŮVODNÍM STAVU, tedy zcela kompletní, tj. včetně vnitřních spojů, kabelů, lednice včetně chladicích a nadouvacích médií, včetně oleje a plynu. NEVOZTE DO SBĚRU - stavební suť, biologický odpad, sudy s asfaltem, eternit a stavební izolační polystyten. DODRŽUJTE TŘÍDĚNÍ ODPADU DLE JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ - do vozidla "pressu" nesmí být uložen nebezpečný odpad, hrozí nebezpečí vzniku požáru uvnitř vozu a jeho následného závažného poškození a nákladných oprav. Časy jsou orientační a je třeba vyčkat příjezdu svozové firmy !!!!!!!

Důležité oznámení

Obecní úřad Lipoltice - od pondělí 25. května 2020 se vrací úřední hodiny do původního režimu.

Důležité oznámení

Sbírka pro Diakonii Broumov - příjem věcí od 25. května 2020 do 30. června 2020 v úředních hodinách Obecního úřadu Lipoltice

Důležité oznámení

Vážení spoluobčané, obracíme se na Vás s naléhavým upozorněním. Koncem minulého týdne jsme na čistírně odpadních vod zjistili, že do kanalizace bylo vypuštěno blíže neurčené množství kalu z žumpy nebo septiku. Vypuštění starého kalu způsobuje zásadní problémy v procesu čištění odpadní vody, neboť starý kal ničí bakterie v provzdušňovací nádrži, bez kterých je účinnost biologických čistíren odpadních vod výrazně snížená. Naléhavě proto žádáme všechny občany, aby v žádném případě nepřečerpávali do kanalizace odpadní vody ze septiků. Do kanalizace je dovoleno pouze přímé zaústění odpadů z domácností nebo výjimečně zaústění z přečerpávací šachty malého objemu. Obec musí vynakládat na obnovu správné funkce ČOV po takových haváriích nemalé peníze za odvoz mrtvého kalu a navezení živého kalu z jiné ČOV. Přečerpávání ze septiků je porušením zákona o vodovodech a kanalizacích a kanalizačního řádu obce Lipoltice a za tento přestupek může být vyměřena pokuta až 100 tis. Kč. Současně všechny občany upozorňujeme, že je zakázáno splachovat do kanalizace vlhčené ubrousky, vložky, pleny a podobný odpad, který ucpává česle na přítoku do ČOV a patří do popelnice. Také je přísně zakázáno vypouštět do kanalizace olej nebo jakékoli jiné chemikálie. Řádné čištění odpadních vod bez obtěžujícího zápachu jsme schopni zajistit jedině v případě, že se všichni budeme chovat zodpovědně a dodržovat uvedené zákazy. Ing. Libor Černý, v.r. starosta obce Lipoltice

Důležité oznámení

FINANČNÍ SPRÁVA - ÚŘEDNÍ HODINY OD 20. DUBNA 2020 - VIZ. - OSTATNÍ DOKUMENTY - KORONAVIRUS A AKTUALITY

Důležité oznámení

LIPOLTICKÉ LISTY č.1/2020 - viz. DALŠÍ INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU - ZPRAVODAJE A OBČASNÍKY A AKTUALITY

Důležité oznámení

Všechny aktuální informace, mimořádná opatření, nabídky v době nouzového stavu kvůli koronaviru naleznete v odkazu MIMOŘÁDNÁ SITUACE - KORONAVIRUS

Důležité oznámení

FINANČNÍ SPRÁVA - pracoviště Přelouč - nová adresa od 1.3.2020 - budova proti hlavnímu vchodu na Městský úřad Přelouč - pod provozovnou kadeřnictví - viz. aktuality

Důležité oznámení

SVOZ BIOODPADU A VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU V ROCE 2020 - VIZ. AKTUALITY

Důležité oznámení

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD PRO ROK 2020 - INFORMACE VIZ. DALŠÍ INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU/POPLATEK - KOMUNÁLNÍ ODPAD, PSI - 2020. POPLATEK JE MOŽNÉ PLATIT OD 1.1. 2020.

Důležité oznámení

V záložce Úřední hodiny jsou uvedeny výluky v úředních hodinách.

Poslední události
hlášení
30.04.2020
Kominictví Mi...
hlášení
22.04.2020
• Pardubický ...
hlášení
20.04.2020
Obecní úřad L...
hlášení
02.04.2020
• Společnost ...
hlášení
01.04.2020
• Městský úřa...

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Přečíst nahlas
Pro funkci hlasitého čtení musíte mít povolen Javascript.

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 30.04

Kominictví Michal Walzer Pardubice nabízí čištění komínů v termínu 20.-21. května 2020. Cena - 400 Kč / 1 komín, 600 Kč / 2 komíny. Zájemci o službu se mohou hlásit na Obecním úřadu Lipoltice v úře...

Přečíst celé hlášení >

Patička stránky